Záložky

Hra Math Race Aktualizace

Hry Math Racer Addition

Math Race Aktualizace (Math Racer Addition):

Vůz stojí na začátku hry Math Racer Kromě toho ale neustoupí, dokud řešit příklad, které ve velkých červenými písmeny ve středu pole. Odpověď na problém, je koncový bod, kde chcete řídit auto. Jakmile se naučíte rychlý průvodce k přepravě. Váš úkol - předběhnout maximální počet bodů za stanoveném časovém období. Matematický závod začíná. Barevné stupnice v levém dolním rohu, který naznačuje, že čas běží rychle. Každý úspěšný nástup označena mez kluzu vítězství. Snažte se co nejvíce sbírat počet bodů za vítězem mezi on-line závodníků.
" "